Savas Ballı: "גורם מפתח לפיתוח הכלכלה והחברה המקומית" – Karaman Gundem


Savas Ballı:

גלריית תמונות: Savas Ballı: "גורם מפתח לפיתוח הכלכלה והחברה המקומית"


בהצהרה שלעיריות יש תפקיד מרכזי בחיזוק ותמיכה בבעלי מלאכה, שהם נשמת אפה של הכלכלה המקומית, אמר באלי: "אומנים הם מרכיבים המרכיבים את מרקם העיר, שומרים על מורשת תרבותית ומשמרים את המעגל הכלכלי בחיים. "הקשרים החזקים שעיריות יקימו עם סוחרים יכולים לתרום ישירות לצמיחת הכלכלה המקומית ולרווחת החברה", אמר.

בהצהרה שחשיבותם של סוחרים אינה מוגבלת רק לפעילויות מסחריות, אמר Savas Ballı בהצהרתו בנושא זה; "הם גם מרכיבים המרכיבים את המרקם החברתי של החברה". שמירה על מלאכת יד מסורתית, קידום מוצרים מקומיים ושימור המורשת התרבותית מסייעים לעיר לשמר את זהותה. ברגע זה, על העיריות לספק ולהגן על התמיכה הדרושה לבעלי מלאכה בשמירה על מורשת תרבותית זו.

ניתן לנקוט בצעדים שונים לחיזוק הקשר בין עיריות לסוחרים. ראשית, ישיבות וועדות מייעצות קבועות מעודדות תקשורת ישירה בין פקידי עירייה לסוחרים. זיהוי הצרכים והחששות של הסוחרים הוא צעד חשוב בהקמת מדיניות ותקנות.

בנוסף, חשוב שהעיריות יערכו תוכניות הכשרה ותמיכה לבעלי מלאכה. תוכניות אלו יכולות לעזור למשווקים בנושאים כמו שיפור מיומנויות עסקיות, השגת טרנספורמציה דיגיטלית וחיזוק אסטרטגיות שיווק. יחד עם זאת, חשוב גם לארגן אירועים להגדלת הזדמנויות השיווק של סוחרים מקומיים ולתמוך בנוכחותם בפלטפורמות מקוונות.

הקלות שמציעות עיריות לשיפור הסביבה העסקית של בעלי מלאכה יכולות לאפשר להם לצמוח ולתרום יותר לחברה. כתוצאה מכך, שיתוף הפעולה בין העירייה לבין בעלי המלאכה מהווה גורם מרכזי לפיתוח הכלכלה והחברה המקומית. קשרים הדוקים בין עיריות וסוחרים יכולים לתרום לגיבוש חברה עשירה וחזקה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה תרבותית", אמר.

Source link

מאמרים מומלצים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *